Kanalizační přípojka

Nizke ceny 2

Každá výstavba vodovodu a vodovodní přípojky s sebou nese nutnost vystavět kanalizaci, a toho se týká i kanalizační přípojka. Ta je ze zákona považována za samostatnou stavbu. Spojuje veřejnou kanalizační stoku s vnitřní kanalizací budovy.
Kanalizační přípojka nemůže být považována za vodní dílo. Napojení na veřejnou stoku musí mít revizní šachtu. Ta je umístěna na soukromé části kanalizace. Šachta musí především umožnit snadnou výměnu a kontrolu přípojky.

Připojení přípojky

Kanalizační přípojka musí být manipulována a připojena pouze odbornými pracovníky. Provádíme jak tyto odborné práce, tak práce výkopové, stavební a pozemní. Jsme rychlí a pečliví. Napojení na hlavní kanalizační stoku musí provést pouze kvalifikovaný pracovník.