Pokud chcete zachytit splaškovou vodu

Nizke ceny 2

U nás si můžete objednat i naše septiky. Plastové septiky se používají tam, kde se nelze napojit na kanalizaci. Jsou to odtokové nádrže. Slouží jako usazovací nádrž na kal. Ten septik zachycuje, anaerobní bakterie kal rozkládají a voda po vyčištění odtéká do trativodu, potoka nebo řeky. Ručíme za jejich bezchybnou funkčnost a vodotěsnost. Jímky vám budou dobře a dlouho sloužit.
Pro své zákazníky vyrábíme i čistírny odpadních vod. Slouží k čištění splaškových vod z domů, rekreačních zařízení, hotelů a podobně. Jsou vysoce účinné a je na ně spolehnutí. Čistírna HYDRO 3000 zvyšuje funkčnost čistíren a snižuje pořizovací náklady. Naše plastové jímky dodáváme ve velikostech 6, 7, 8 a 10 a 12 m3.

Velikosti

Plastové jímky nabízíme ve velikostech 6, 7, 8, 10 a 12m3.